อาสาสมัครของมูลนิธิเอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล

อาสาสมัคร

อาสาสมัครของมูลนิธิเอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล

งานบริการของมูลนิธิเอิร์ธ เป็นงานอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม พันธกิจขององกรคือการปลุกจิตสำนึกของสังคมให้คำถึงคุณค่ามนุษยชน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติ หรือที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง องค์กรปฎิบัติงานตามหลักมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในทางสากล และด้วยจริยธรรมที่โปร่งใส

ความที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทางการเงิน เป้าหมายหลักขององค์กรคือการอุทิศผลประโยชน์ให้กับผู้ยากไร้ อย่างไรก็ดี เป้าหมายดังกล่าวมิได้ส่อนัยว่าองค์กรปราศจากซึ่งนวัตรกรรมในการดำเนินงาน ด้วยนวัตรกรรมดังกล่าวจะต้องตระหนักถีงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและผล ถ้าปราศจากทรัพยากรดังกล่าวนี้แล้ว ความก้าวหน้าของงานก็จะไม่สอดคล้องกับโครงการอนาคตที่ยั่งยืน ในทำนองเดียวกัน การมองโครงการขององค์กรในเชิงพานิชย์แบบด้านเดียวจะทำให้เป้าหมายขององค์กรไขว้เขว เส้นด้ายที่ละเอียดอ่อนระหว่างการสรรหาทรัพยากรและการสร้างสรรนวัตรกรรมเพื่อสังคม เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ที่มูลนิธิเอิร์ธ อินเตอร์เนชั้นแนลเลือกที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จ

ทางมูลนิธิเอิร์ธกำลังมองหาบุคคลากรที่มีจิตสำนึกในมุมมองคล้ายคลึงกันกับเป้าหมายขององค์กร บุคคลดังกล่าวควรจะมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลับกลายเป็นนวัตรกรรมทางรูปธรรมที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์

ด้วยหลักปฎิบัติการที่เชื่อว่าทรัพยากรจิตสำนึกมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญที่สุดที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนให้ทรัพยากรต่างๆสร้างโครงการพัฒนาบรรเทาทุกข์ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางมูลนิธิเอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนลต้องการผู้ร่วมงานเป็นอาสาสมัครในสาขาต่างๆดังนี้

Training the UN1 edit
  • เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานฝ่ายพัฒนาวิถีชีวิต (Livelihood Development Liaison Officer) ประจำการที่เมืองกาเซียนเต็ป และนครอิสตันบูล ประเทศตุรกีย์

  • นักเขียนบทความภาษาอังกฤษ อราบิค และภาษาไทย ที่สามารถถ่ายทอดความคิดเชิงมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อ”ผู้พลัดถิ่น” เพื่อร่วมงานเป็นนักเขียนอาสาสมัครในทีม บรรณาธิการออนไลน์

  • นักถ่ายภาพ ที่มีประสบการณ์บันทึกภาพที่สะท้อนให้เห็นถีงวิถีชีวิตของผู้พลัดถิ่น ทั้งภาพสีและขาวดำ

หากข้อความเบื้องต้นดังกล่าวนี้สอดคล้องกับความคิดและมุมมองชีวิตของคุณ คุณสามารถอ่านรายละอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าโครงการตามลิงค์นี้   (โครงการ)

เพื่อความเข้าใจในงานของมูลนิธิเอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนลที่ดีขึ้น และถ้าคุณสนใจที่จะร่วมงานเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิ กรุณาเขียนอีเมลส่งถึง info@earthinter.org

และ ระบุชื่อเรื่องว่า อาสาสมัคร กรุณาอธิบายตัวคุณให้เราทราบว่าทำไมคุณถีงปรารถนาที่จะร่วมงานกับเรา ประวัติส่วนตัว และประสบการณ์โดยสังเขป สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการตอบตกลงในทันที โปรไฟล์ของท่านจะได้รับการบันทึกไว้ในทะเบียนผู้สมัครงานของมูลนิธิ เพื่อการพิจารณาในอนาคตต่อไป ทางมูลนิธิอาจติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม