บัญชา เบิร์ท ลีลาเกื้อกูล

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณเบิร์ทสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขามนุษยศาสตร์ และระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยยอร์คเซ็นต์จอห์นในประเทศอังกฤษ สาขาการจัดการความเปลี่ยนแปลงหลักสูตรผู้นำทางด้านการบริหารนวัตรกรรม

คุณเบิร์ทเริ่มทำงานทางด้านการพัฒนาชุมชนกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในตำแหน่งผู้อบรมทางวัฒนธรรมในช่วงปีค.ศ.๑๙๙๐ หลังจากนั้นเขาได้ร่วมงานทางด้านการพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศแคนาดา และได้ทำงานให้กับองค์การการศึกษาโลก ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวพม่าบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้คุณเบิร์ทได้มีโอกาสจัดการด้านภัยพิบัติร่วมกับสมาพันธ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงสากล ในแถบทะเลอันดามัน ในช่วงภัยพิบัติสึนามิ ในปีพ.ศ.๒๕๕๐

ก่อนที่จะได้ก่อตั้งมูลนิธิเอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล คุณเบิร์ทได้รับมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นผู้ประสานงานด้านความมั่นคงและการจัดการความเสี่ยงให้กับหน่วยงานมนุษยธรรมต่างๆในเมืองกาเซียนเต็ปประเทศตุรกีย์ เพื่อช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยจากภัยสงครามในประเทศซีเรีย