อับดาลวาฮาบ อัลดาลระซัค

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ

คุณอับดาลวาฮาบ ได้ลี้ภัยสงครามจากซีเรีย มาอยู่ในประเทศตุรกีย์ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เขาเริ่มทำงานกับสภาสังคมสงเคราะห์ผู้อพยพเดนมาร์ก (Danish Refugee Council) ประจำประเทศตุรกีย์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุณอับดาลวาฮาบได้มีโอกาสประสานงานในโครงการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพกับองค์การสหประชาชาติ และได้พบกับคุณบัญชา ลีลาเกื้อกูล ในขณะที่กำลังประจำการอยู่ในประเทศตุรกีย์ คุณบัญชาได้ชักชวนให้คุณอับดาลวาฮาบ มาร่วมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิเอิร์ธ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย คุณอับดาลวาฮาบทำหน้าที่ในด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มประชากรผู้ลี้ภัยในประเทศตุรกีย์ ให้กับมูลนิธิเอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล

Abdaalwahab Abdalrazak