หน้าปกประจำเดือน

Rohingya Ethnic People from Rakhine State of Myanmar Streamed Across the Border to Cox's Bazar, Bangladesh

ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ชาวโรฮิงญาจำนวนนับแสน ได้พยายามหลบหนีการโจมตีจากเจ้าหน้าที่ในรัฐยะไข่ ประเทศพม่า และเดินทางข้ามชายแดนที่เมือง ค็อกซ์ บาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ เพื่อหาที่พักพิงชั่วคราว การหลบหนีความรุนแรงนี้ ยังคงเกิดขึ้นทุกวันจนถีงปีถัดไป ซึ่งสำนักงานสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ได้นิยามว่า เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุตรงตามทุกบริบทที่ตำราได้ระบุไว้

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิ เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล

ได้รับการจดทะเบียน เป็นองค์กรอิสระ ไม่แสวงหาผลกำไร และปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไป ทางองค์กรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุน กลุ่มการเมือง หรือศาสนาใดๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิ เอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีนโยบายทางการตลาด เพื่อระดมทุนในระดับภาครัฐ เงินรับบริจาคจะถูกนำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง โดยเป้าหมายหลักขององค์กรมีดังต่อไปนี้:

ภารกิจของเรา

1. ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านมนุษยธรรม ต่อผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ภัยสงคราม

2. สร้างแบบแผน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ โครงการพัฒนาวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการทางการเรียนรู้เป็นกุญแจไปสู่ความยั่งยืน

3. ประมวณความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และช่วยพวกเขาเหล่านั้นด้วยวิธีการแบบผสมผสาน โดยคำนึงจากสภาพแวดล้อม และองค์ประกอรปต่างๆ จากการแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

4. เป็นผู้นำในนวัตรกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมต่อผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง ทั้งนี้โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรอิสระท้องถิ่นต่างๆ และผู้บริจาค ตลอดจนการผนวกการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ให้เข้ากับการเป็นผู้นำในด้านการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เพื่อที่กลุ่มผู้อ่อนแอที่สุด ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยที่สุด จะเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาในความช่วยเหลือก่อน